Bjorn Inge Haugset Web

Bjørn Inge Haugset

Prosjektleder / Kalkulering

480 49 872
bh@sande-hytter.no

Bjørn Inge startet å jobbe hos Sande i 2005. Han jobbet som byggeleder i fire år, før han startet som prosjektleder. Han hadde et lite avbrekk i 2017, men kom raskt tilbake. Bjørn Inge har også ansvar for det byggetekniske, tilrettelegging for salgsapparatet,  vedlikeholdsansvar på HMS og IK-system. Han er også brannvernleder på anlegget. Bjørn Inge jobber i en 60% stilling og er å finne på kontoret i hovedsak på mandag, onsdag og fredag.