Kristoffer Osthagen Web

Kristoffer Østhagen

Selger / Kalkulering

940 38 108
ko@sande-hytter.no

Kristoffer skal starte i fullstilling hos Sande desember 2017. Han vil i hovedsak jobbe med salg, men også noe kalkulering mot fabrikk.