Konrad Soczynski

Konrad Soczynski

Salgsagent / forhandler Vestlandet

405 83 838
konrad@advisorwest.no


Saksbehandler / Teknisk tegner / forhandler Vestland Tlf 40 58 38 38 Konrad@advisorwest.no www.advisorwest.no