Kristoffer

Kristoffer Østhagen

Selger / Kalkulering

940 38 108
ko@sande-hytter.no

Kristoffer har jobbet i Sande siden desember 2017. Han er utdannet selger, og har jobbet for både Byggmakker og Bygger'n i mange år. Kristoffer jobber hos oss med kalkulering, varebestilling og saksbehandling, i tillegg til at han har salgsansvar for Møre og Romsdal, Hitra/Frøya og alle områder nord for Trondheim.