OyvindReeCarlsen Web

Øyvind Ree Carlsen

Produksjonsmedarbeider

Øyvind startet å jobbe hos Sande i 2006. Han hadde et avbrekk i 2009, da han jobbet hos Rindalslist. Han jobbet i mange år med bindingsverksproduksjon, men i 2014 gikk han over på lafteproduksjon. Han er i dag ansvarlig for denne delen av fabrikken.