Trond Gravem Sande Web

Trond Gravem

Selger

916 04 736
tg@sande-hytter.no

Trond startet som selger hos Sande i august 2017. Trond har jobbet som selger i hyttebransjen i mange år, men da for en av våre konkurrenter. Han har i hovedsak ansvar for områdene Møre og Romsdal, Hedmark, Oppland, Akershus og Buskerud. Han er å finne på kontoret på Berkåk på tirsdager. Trond har salgsansvaret i Hedmark, Møre og Romsdal og sørover i landet.