Korgfjellet Hyttegrend

Korgfjellet Hyttegrend består av totalt 30 tomter fordelt på et øvre og et nedre felt. 

Tomtene ligger i et naturskjønt område langs gamle E6, 360 m.o.h på Korgfjellet i Vefs kommune. 

Alle tomtene ligger i sør/vest-vendt terreng med utsikt mot Lukttinden i sør. Tomtene i nedre felt har også utsikt over Luktvatn. 

Det er asfaltert vei og lite trafikk over fjellet. Sommerstid er det flott å sykle etter veien. 

Det er oppkjørt kommunal snøscooterløype etter gamle E6 opp mot toppen av Korgfjellet. 

Alle tomtene skal selges med fremlagt vann, kloakk og strøm til tomtgrensen. 

Ta kontakt for ytterligere informasjon!Lukttinden i sor tatt fra tomt 18 og 19