Sæteren Hyttefelt - Knarrlagsund

Sæteren Hyttefelt  - Hitra kommune

Nytt flott hyttefelt, med totalt 29 tomter som skal selges med vei, vann, kloakk og strøm frem til tomtgrensen. 

Tomteprisene ligger fra 400 000,-. Tilknytningsavgifter kommer i tillegg.

Det er gode muligheter for å kjøpe båtplass i nærområdet. 

Hyttefeltet ligger på innersiden av Fjellværøy, med fantastisk utsikt mot Fosen, Trondheimsleia, Hitra og fastlandet.

Flotte tur og fiskemuligheter.

Sæteren Hyttefelt har egen hjemmeside: www.seteren.no

Prosjektert hytte fra Sande Hus og Hytter: Brattskarven i Sæteren Hyttefelt

 72 801456293